WELKOM WIE ZIJN WIJ AGENDA HISTORIEFOTO'S ARCHIEF CONTACTLINKS


De KERKENRAAD van de Hervormde gemeente Hansweert-Schore is als volgt samengesteld:

 
PREDIKANT:
Vacant
 

Rinus Joosse              Voorzitter
Boomdijk 39                                
4417 BG Hansweert
0113 343096                 
 

Els Mallekote              Scriba
Haaimeet 14
4423 AH schore
0113 342535                 
 

Wim van der Weele     Ouderling/kerkrentmeester
Langstraat 11
4423 AB Schore
06 13414866  

Cobi Coppoolse           
Ouderling
Boomweidelaan 42                                
4423 AP Schore
0113 343050                
 


  
COLLEGE VAN RENTMEESTERS
Voorzitter:
Rinus Joose
Boomdijk
4423 CC Hansweert
0113
343096                     


PASTORAATSGROEP
De pastoraatsgroep bestaat uit een groep mensen uit
de gemeente die, ter ondersteuning van het bezoekwerk
door de predikant, bezoeken doen aan gemeenteleden die
daar behoefte aan hebben.
De gemeente is daartoe verdeeld in wijken.
De wijkverdeling kunt u hier vinden
.
 
De coördinatie is in handen van:
Cobi Coppoolse
Boomweidelaan 42                                
4423 AP Schore
Tel. 343050

 ILSENBURGGROEP
Een groep gemeenteleden die contacten onderhoudt met
onze zustergemeente Ilsenburg in Duitsland. Zij organiseert
de uitwisseling tussen onze beide gemeentes.

Coördinator :
Ko de Visser
Steenweg 11
4423 AL Schore
Tel. 343860
CANTORIJ
Groep van mensen o.l.v. Janny Dieleman, die graag zingen en
één keer in de twee weken op vrijdag repeteren in de kerk van Hansweert en in de zondagse erediensten in Hansweert de gemeentezang ondersteunen.
 

Coördinator :
Wim Verbeem
Steenweg 15a
4423 AL Schore
Tel. 382045
 

Cantrix:
Janny Dieleman
Zusterstraat 11A
4461 JA Goes
Tel. 0113 221990
E-mail: janny.goes@planet.nlTUINCOMMISSIE SCHORE
Groep vrijwilligers die de kerktuin van Schore onderhoudt

Coördinatie :
Adri en Maaike Stevense
Hoogte 4
4423 AD Schore
Tel. 341829Webmaster:
Jaap Janse
Pluimpot 28
4417 CG Hansweert
Tel. 343754

jacoto@zeelandnet.nl


 DIACONIE
Postadres:
Piet Coppoolse
Boomweidelaan 42 
4423 AP Schore
0113 343050  

Heleen van der Weele           Diaken
Langstraat 11
4423 AB Schore
06 52264327  

Ria Kanaar                               Diaken
Boomweidelaan 6
4423 AP Schore
0113 850897 

              
Andries den Hollander          Kerkelijk ontvanger
Pluimpot 58
4417 CG Hansweert
0113 382703                       

                

 
 


  


OECUMENISCHE GESPREKSKRING

Oecumenische groep, die regelmatig bij elkaar komt rondom bepaalde onderwerpen van oecumenische aard.

Coördinator :
Wiel Hacking
Klaproos 4
4421 MB Kapelle
Tel: 06 17598152
COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN
Deze Commissie is de denktank voor bijzondere diensten in de gemeente.
Ook verleent zij als het nodig is hand-en spandiensten.

Coördinator :
Rine Bout
Keeten 3
4417 CC Hansweert
Tel. 381995
KINDERNEVENDIENST
De leiding van de kindernevendienst helpt in aparte kinderbijeenkomsten, tijdens de zondagse eredienst, voor kinderen de bijbelse boodschap begrijpelijk te maken.
Postadres: Steenweg 15a
4423 AL Schore
Tel. 382045

Aanspreekpunt :
Annet Leendertse–Lepoeter
Boomweidelaan 16
4423 AD Schore
Tel. 343620


Organiste:                   
Karin Nieuwenhuyzen
Slagveldstraat 54
4416 CC Kruiningen
Tel. 383238


 


Meer gegevens staan in de Gemeentegids

Onze beleidsvoornemens tot 2018 zijn in het Beleidsplan opgeslagen.

 

 


 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11 februari 2018